بیژن نجدی (شاعر لاهیجانی)

 

تی شو آفتو زنه.می خونه وارش                                                   مرگرزن بزنه .ته گینه خارش

تو خخوشگیلی. تو تهرانی.تو رشتی                                               مو هنده گیله مردم.هنده گالش

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

حسین وثوقی (شاعر لاهیجانی)

 

مو دوس دانم تی چشم زاغ لاکو                                                        الهی نینی دیل تی داغ لاکو

تی لب غنچه.تی دیم لاله تی قد سرو                                               تی سر تا پا مگر گول باغ لاکو

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

علی محمد مسیحا{شاعر لنگرودی}

 

نوشوی اوجور که بگوم دوز ببورده می دیله                          بخوشتی دریا موسون.غم هدایی ککائیله

لیله  کوگوف.سیا ابرون.نخان بشون بخالی                             تی همره بوکه گوییم آسمون هچی ناله

نبی تو که به ایی زاکون سوجه ی ویجه ی بکونن؟                      تو نیسی کی خابدوجه می پاره زنبیله

تی اخم و توره تی خنده.موسونجی بوهمه عشق                       تی دم دوراگوده امی کو گه جی ازازیله

تی دیل بو که همه گنده واش.سبزی داشت                                  نگوده وانشینیم او وارنگو  و هیله

تی راشی بال فرشته نه کو ایسه خاکی                                    تی خونه وادی نیه.همه گیلون دیله!

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

شعبانعلی کریمی{شاعر رودسری}

 

پسر وا بوکونه پئر دل کار                                   زن پسر نبونه هرگز تی غمخوار

پئرزن هرگز تی واسه مار نبونه                               مار مرد چه  مونه کونه تلمبار

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

رقیه کاویانی{شاعر سیاهکل}

 

بهار کول سر                                      پرپرک بازی                                        راشیه دور کنار

پاچ پامچال                                       کرف دراز پا                                       ای سرتا اوسر

 

او ترای                                          تورش واشی                                         پیتونک

امی سلام عصر بو                                            آدما مستا گود

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

محمدرضا قربانی{شاعر روستای گیل کلایه از توابع کلاچای}

 

هوا برف هوا باران  و سرد                                             امی دل سربسر آماج درد

اگر بیئنی که گیلک باوقار                                             سوماموس نشان گیله مرد

 

^^^^^^^^^

 

امی گیلان زمین باغ بهشته                                             اون من بلبل و گول مشته مشته

همه دنن که از گول درنه                                               ای  جور گول پروری گیل سرشته

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

یونس فلاح شعبانی لیالستانی{شاعر روستای لیالستان لاهیجان}

 

بیجار مئن ایسام سرگرم کارم                                                     هوا ابری بوبو.مو بی قرارم

تک و تنها ایسم یاور ندانم                                                      برنجه مو فی چم خاخونه بارم

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

حسین شهاب کومله{شاعر بخش کومله لنگرود}

 

گیلکی می زون.می شیرین لجه                                                      بیه گب لب بزنیم زاکه ورجه

گیلکی گب.خجالتی ندانه                                                       اونه خئن حفس بکئونیم میثل گنجه

 

^^^^^^^^^^^^^

 

هوا امشو پرشانه زاکون                                      روخئونه او خروشانه زاکون

هوایه وارنه شوروم دانه                                     بهار شو .شوروم افشانه زاکون

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

محمد شمس لنگرودی{شاعر لنگرودی}

 

نزن آتش تو می روح و رونه                                             که ای طفلی هنوز خیلی جوونه

ندونه راه و رسم زندگونه                                              تو که دونی ببور یه شو تی خونه

 

^^^^^^^^^^^^

 

اگر بارون بباره دونه دونه                                                      طلا جی تاتی و ربینم نشونه

دوخونن  بلبولن می نوم تا صب                                                    محاله مو بیم هنده تو خونه

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 

منبع

کتاب شاعران گیلک و شعر گیلکی

جلد دوم

نوشته: استاد هوشنگ عباسی

+ نوشته شده در شنبه ششم شهریور ۱۳۸۹ساعت 7:38 توسط سهیل شکری سرشکه |